KAZI İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Yapı Ruhsatı      
    ( İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan belge )
  2. Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi
    (MUSKİ’ den alınan belge)