GAYRİMENKUL SATILACAKTIR – ARSA SATIŞ İLANI

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

YERKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

SATIŞA KONU TAŞINMAZLAR (ARSA)  
Taşınmazın
Mahallesi
Ada Parsel

No

Toplam

Alanı

(M2)

Niteliği Beher m2 muhammen bedeli (TL) Toplam Arsa Muhammen Bedeli
(TL)
Ödeme Şekli

Peşin/Taksit

%3 Geçici Teminat Tutarı (TL) İhale

Tarihve saati

        1.GÜN

15.11.2023

   
100. Yıl 948 7 710 Arsa 676,056 480.000,00 Peşin 14.400,00 15.11.2023

10:00

100. Yıl 948 10 474 Arsa 548,52 260.000,00 Peşin 7.800,00 15.11.2023

10:30

100. Yıl 1261 1 674,57 Arsa 507,51 342.348,58 Peşin 10.270,46 15.11.2023

11:00

100. Yıl 1261 2 670 Arsa 507,57 340.075,00 Peşin 10.202,25 15.11.2023

11:30

100. Yıl 1273 1 1250 Arsa 608,00 760.000,00 Peşin 22.800,00 15.11.2023

12:00

100. Yıl 1273 2 1250 Arsa 568,00 710.000,00 Peşin 21.300,00 15.11.2023

13:30

100. Yıl 1273 3 1250 Arsa 568,00 710.000,00 Peşin 21.300,00 15.11.2023

14:00

100. Yıl 1273 4 1250 Arsa 568,00 710.000,00 Peşin 21.300,00 15.11.2023

14:30

Yeni Mah. 141 114 500 Arsa 843 421.500,00 Peşin 12.645,00 15.11.2023

15:00

Karacaşar Mah. 649 1 817 Arsa 850,7 695.000,00 Peşin 20.850,00 15.11.2023

15:30

100. Yıl 556 1 475 Arsa 377,50 179.312,50 Peşin 5.379,38 15.11.2023

16:00

100. Yıl 556 2 504 Arsa 377,92 190.470,00 Peşin 5.714,10 15.11.2023

16:30

        2. GÜN

16.11.2023

   
100. Yıl 556 4 423 Arsa 377,55 159.702,50 Peşin 4.791,08 16.11.2023

10:00

100. Yıl 559 1 384 Arsa 377,92 145.120,00 Peşin 4.353,60 16.11.2023

10:30

100. Yıl 559 2 345 Arsa 377,64  

130.287,50

Peşin 3.908,63 16.11.2023

11:00

100. Yıl 559 3 347 Arsa 377,59 131.022,50 Peşin 3.930,68 16.11.2023

11:30

100. Yıl 559 4 374 Arsa 377,53 141.195,00 Peşin 4.235,85 16.11.2023

12:00

100. Yıl 559 5 422 Arsa 377,57 159.335,00 Peşin 4.780,05 16.11.2023

13:30

100. Yıl 559 6 428 Arsa 377,43 161.540,00 Peşin 4.846,20 16.11.2023

14:00

100. Yıl 559 7 406 Arsa 377,97 153.455,00 Peşin 4.603,65 16.11.2023

14:30

100. Yıl 559 8 398 Arsa 377,55 150.264,90 Peşin 4.507,95 16.11.2023

15:00

100. Yıl 560 1 547 Arsa 392,55 214.724,85 Peşin 6.441,75 16.11.2023

15:30

100. Yıl 560 2 428 Arsa 392,43 167.960,00 Peşin 5.038,80 16.11.2023

16:00

100. Yıl 560 3 460 Arsa 392,83 180.700,00 Peşin 5.421,00 16.11.2023

16:30

        3. GÜN

17.11.2023

   
100. Yıl 560 4 432 Arsa 392,92 169.740,00 Peşin 5.092,20 17.11.2023

10:00

100. Yıl 560 5 430 Arsa 392,97 168.975,00 Peşin 5.069,25 17.11.2023

10:30

100. Yıl 560 6 434 Arsa 392,87 170.505,00 Peşin 5.115,15 17.11.2023

11:00

100. Yıl 560 7 438 Arsa 392,77 172.035,00 Peşin 5.161,05 17.11.2023

11:30

100. Yıl 560 8 441 Arsa 392,70 173.182,50 Peşin 5.195,48 17.11.2023

12:00

100. Yıl 560 10 450 Arsa 392,50 176.625,00 Peşin 5.298,75 17.11.2023

13:30

100. Yıl 560 11 584 Arsa 392,77 229.380,00 Peşin 6.881,40 17.11.2023

14:00

100. Yıl 560 12 553 Arsa 392,90 217.272,50 Peşin 6.518,18 17.11.2023

14:30

100. Yıl 560 13 536 Arsa 392,76 210.520,00 Peşin 6.315,60 17.11.2023

15:00

100. Yıl 560 14 513 Arsa 392,73 201.472,50 Peşin 6.044,18 17.11.2023

15:30

100. Yıl 560 15 486 Arsa 392,79 190.895,00 Peşin 5.726,85 17.11.2023

16:00

100. Yıl 560 16 480 Arsa 392,92 188.600,00 Peşin 5.658,00 17.11.2023

16:30

Not:

 – Söz Konusu yukarıda belirtilen gayrimenkuller Katma Değer Vergisi (KDV)’den muaftır.

 – İmar çapı ve uygulama şartnamesi ekindedir.

 – Yeni Mahalle Kırşehir Caddesinde 141/114 Ada parselde bulunan arsanın 500 m2′ den yaklaşık 390 m2’si yola terk edilecektir. Tek başına yapılaşmaya uygun değildir.

İMAR DURUMU

100.Yıl Mah. Sivas Cad. Ada Parsel:948/7 Ayrık Nizam 4 Kat Konut
100.Yıl Mah. Kocasinan sok. Ada Parsel: 948/10 Ayrık Nizam 4 Kat Konut
100.Yıl Mah. Kocasinan sok Ada Parsel: 1261/1 Ayrık 3 Kat Konut
100.Yıl Mah. Kocasinan sok. Ada Parsel: 1261/2 Ayrık 3 Kat Konut
100.Yıl Mah. Kocasinan sok Ada Parsel: 1273/1 Ayrık 3 Kat Konut
100.Yıl Mah. Kocasinan sok. Ada Parsel: 1273/2 Ayrık 3 Kat Konut
100.Yıl Mah. Kocasinan sok Ada Parsel: 1273/3 Ayrık 3 Kat Konut
100.Yıl Mah. Kocasinan sok. Ada Parsel: 1273/4 Ayrık 3 Kat Konut
Yeni Mah. Kırşehir cad Ada Parsel: 141/114 Ayrık 5 Kat Konut
Karacaşar  Mah. Yozgat cad. Ada Parsel: 649/1 Ticari E=0,75 YENÇOK:7,50 m
100. Yıl Mah. Erciyas sok. Ada Parsel: 556/1 Ayrık Nizam 3 Kat Konut
100. Yıl Mah. Erciyas sok. Ada Parsel: 556/2 Ayrık Nizam 3 Kat Konut
100. Yıl Mah. Erciyas sok. Ada Parsel: 556/4 Ayrık Nizam 3 Kat Konut
100.Yıl Mah. Egemenlik sok. Ada Parsel: 559/1 Ayrık Nizam 2 Kat Konut
100.Yıl Mah. Egemenlik sok.. Ada Parsel: 559/2 Ayrık Nizam 2 Kat Konut
100.Yıl Mah. Egemenlik sok. Ada Parsel: 559/3 Ayrık Nizam 2 Kat Konut
100.Yıl Mah. Egemenlik sok. Ada Parsel: 559/4 Ayrık Nizam 2 Kat Konut
100.Yıl Mah. Egemenlik sok. Ada Parsel: 559/5 Ayrık 2 Kat Konut
100.Yıl Mah. Egemenlik sok. Ada Parsel: 559/6 Ayrık 2 Kat Konut
100.Yıl Mah. Egemenlik sok. Ada Parsel: 559/7 Ayrık 2 Kat Konut
100.Yıl Mah. Egemenlik sok. Ada Parsel: 559/8 Ayrık 2 Kat Konut
100.Yıl Mah. Hürriyet sok. Ada Parsel: 560/1 Ayrık 2 Kat Konut
100.Yıl Mah. Hürriyet sok.  Ada Parsel: 560/2 Ayrık 2 Kat Konut
100.Yıl Mah. Hürriyet sok. Ada Parsel:560/3 Ayrık 2 Kat Konut
100.Yıl Mah. Hürriyet sok. Ada Parsel: 560/4 Ayrık 2 Kat Konut
100.Yıl Mah. Hürriyet sok.  Ada Parsel: 560/5 Ayrık 2 Kat Konut
100.Yıl Mah. Hürriyet sok. Ada Parsel: 560/6 Ayrık 2 Kat Konut
100.Yıl Mah. Hürriyet sok.  Ada Parsel: 560/7 Ayrık 2 Kat Konut
100.Yıl Mah. Hürriyet sok. Ada Parsel: 560/8 Ayrık 2 Kat Konut
100.Yıl Mah. Hürriyet sok. Ada Parsel: 560/10 Ayrık 2 Kat Konut
100.Yıl Mah. Hürriyet sok. Ada Parsel: 560/11 Ayrık 2 Kat Konut
100.Yıl Mah. Hürriyet sok. Ada Parsel: 560/12 Ayrık 2 Kat Konut
100.Yıl Mah. Hürriyet sok. Ada Parsel: 560/13 Ayrık 2 Kat Konut
100.Yıl Mah. Hürriyet sok.. Ada Parsel: 560/14 Ayrık 2 Kat Konut
100.Yıl Mah. Hürriyet sok. Ada Parsel: 560/15 Ayrık 2 Kat Konut
100.Yıl Mah. Sivas Cad. Ada Parsel: 560/16 Ayrık 2 Kat Konut

 

 

Mülkiyeti Yerköy Belediye Başkanlığı’na ait yukarıdaki tabloda tapu ve İmar durum bilgileri ile Muhammen bedeli ve Geçici Teminat Bedeli verilen arsa vasıflı taşınmazların satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. Maddesi gereğince Açık teklif usulüne göre ihale edilecektir.

 

1-İDARENİN

a)Adresi: Haşim Kılıç Mahallesi, Şehit Korgeneral Osman Erbaş Caddesi No:24, 66900 Yerköy/YOZGAT

b)Telefon ve Faks Numarası: (0354) 516 24 45- Faks: (0354) 516 43 14

c)Elektronik posta Adresi(varsa)    : muhasebe@yerkoy.bel.tr

 

2-İHALE KONUSU SATIŞ İŞİNİN

a)  Niteliği, Türü, Miktarı: Yozgat İli, Yerköy İlçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi, Karacaşar Mahallesi ve Yeni Mahallelerinde bulunan Arsa vasıflı 36 Kısım Taşınmazlar Satış İhalesi

b) Şartname Ve Ekleri Nereden Ve Hangi Şartlarda Alınacağı: Şartname ve ekleri Yerköy Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde görülebilir ve satın alınabilir.

c)Şartname Satış Bedeli:500,00TL’dir

3-İHALENİN

a) Yapılacağı Yer: Yerköy Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümen üyeleri huzurunda yapılacaktır.

b) Tarihi ve Saati:Yukarıdaki tabloda tarih ve saati belirtilmektedir.

c) İhalede söz konusu taşınmazların satışı 3 ayrı günde yapılacak olup, istekliler katılacakları ihaleningün/tarih ve saatinde ihale salonunda yer almaları gerekmektedir.

 
YETERLİLİK İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Tebligat için adres beyanı ve ihale istekli başvuru dilekçesi. (her bir taşınmaz için ayrı ayrı dilekçe düzenlenecektir)

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından bulunduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Şirket ana sözleşmesi, yetki belgesi ve imza sirküleri.

3) Gerçek kişi olması halinde ikametgâh belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi.

4) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortaklık beyannamesi.

5) İsteklilerin adına vekâlet edilmesi halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekilinin noter tasdikli imza sirküleri.

6)İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, tüzel kişiliklerden istenilen belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, genel kurulundan alınmış yetki kararı.

7) Yerköy Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi.

8) Şartname ödenti makbuzu (İhale dosya bedeli 500,00 TL’dir.)

9) Yerköy Belediye Başkanlığı adına alınmış %3 geçici teminata dair tahsilât alındı makbuzu banka dekontu veya süresiz banka teminat mektubu. (Teminat olarak kabul edilecek değerler: Nakdi Türk Lirası, Devlet iç borçlanma senetleri (Hazine bonosu, Devlet tahvili), Teminat mektupları)

10) Muhammen bedel üzerinden hesaplanan %3 Geçici Teminat bedelinin nakit olarak verilmesi durumunda Yerköy Belediye Başkanlığı tahsilat servisine veya Belediyemize ait Halk Bankası Yerköy  Şubesi TR56 0001 2009 7860 0007 0000 24noluIBAN hesabımıza %3 Geçici Teminat bedelinin yatırdığına dair banka dekontu veya tahsilat makbuzu.

11) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi hükmü gereği Açık Teklif Usulü ile yapılacak olan yukarıda belirtilen Ada/Parseller de bulunan taşınmazların satışı için ihale katılım belgelerini eksiksiz olarak dosya şeklinde 1.gün ihalesi için  en geç saat 9:30a Çarşamba günü 15.11.2023 tarihine kadar 2.gün ihalesine katılacak olan istekliler en geç saat 9:30 Perşembe  günü 16.11.2023 tarihine kadar 3.gün ihalesine katılacak olan istekliler en geç saat 9:30 da Cuma günü 17.11.2023 tarihine kadar   Haşim KILIÇ Mahallesi, Şehit Korgeneral Osman ERBAŞ Cad. No:24’deki Yerköy Belediyesi Hizmet Binasının 3. katında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğüne imza karşılığında verilmiş olacaktır. Yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar ihale katılım dosyasını teslim etmeyen istekliler, istekli olarak ihaleye katılamayacaklardır.

12) Mektup ve Faks ile yapılan müracaatlar değerlendiremeye alınmayacaktır.

13) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği açık teklif usulüile yapılacak olan ihaleler de istekliler tarafından yapılacak olan arttırmalar en az 5.000,00 TLve katları olarak yapılacaktır.

14)İstekliler Şartname ve eklerini, Haşim KILIÇ Mahallesi, Şehit Korgeneral Osman ERBAŞ Cad. No:24’deki Yerköy Belediye Başkanlığı Hizmet Binasının 3. katında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğünde,08:30–17:30 saatleri arasında görebilecekleri gibi, Şartname ve eklerini 500,00 TL karşılığında satın alabileceklerdir.

15)İhale ve satıştan doğan ya da doğacak olan her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları ve alım satım masrafları ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

16)İhale komisyonu uygun bedeli tespitte serbesttir.

17)2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29.Maddesine göre İhale komisyonu olarak görev alacak olan Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

18)2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17. maddesi gereğince;       İLAN OLUNUR.

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir