GAYRİ SIHHİ MÜESSESE AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

01- Gayri sıhhi işyeri açma ruhsatı başvuru/beyan formu

02- Tapu veya kira kontratı

03- Yapı kullanma izin belgesi

04- 1774 sayılı kimlik beyan formu (Karakol’dan)

05- Esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesi ile oda kayıt belgesi

06- İtfaiye raporu (İtfaiye’den) – (İtfaiye raporu dilekçesi)

07- 3 adet fotoğraf

08- İkametgah (Aslı gereklidir)

09- Kimlik fotokopisi

10- Vergi levhası fotokopisi

11- Ustalık belgesi

12- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise gerekli izin belgesi

13- Karayolu kenarında ise karayolu trafik güvenliği izin belgesi

14- Emisyon iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu

15- Deşarj iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu

16- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi

17- Umumi Hıfzısıhha Kanunu’na göre işyeri tabibi, diğer sağlık personeli ve sağlık ünitesi

18- Sosyal tesis durumu (Tuvalet, lavabo, banyo/duş, pisuvar, mutfak vb.)

19- Gıda sicili başvuru dilekçesi*Şirketler için yukarıda istenilenlere ek olarak:01- İmza sirküsü ve yetki belgesi gereklidir.

02- Fotoğraf istenmemektedir.*Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için yukarıda istenilenlere ek olarak:01- Sabıka kaydı gereklidir. Kırmızı renkle belirtilmiş olan belgeler faaliyet konusu ve bulunduğu yere bağlı olarak istenir.