KAZI İZNİ

  1. Yapı Ruhsatı
    ( İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan belge )
  2. Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi
    (MUSKİ’ den alınan belge)