Tarihçe


 
Anadolu’nun birçok bölgesi gibi, Bozok adi verilen Yozgat ili ve çevresi (Yerköy dahil) ilkçağlardan beri çeşitli medeniyetlerin izlerini taşır.
 
Bölge Türklerin Anadolu’ya geldiği zamana kadar çeşitli kavimlerin yerleştiği bir yer olmuştur. Bölge, sırasıyla Hititler, Frigler ve Perslerin hakimiyeti altında kalmış, bir ara Roma İmparatorluğu’nun eyaleti olmuş, Helenistik devirde ise Ankara’yı başkent yapan Galatlar’in (Keltler) eline gecmistir. Bolge daha sonra Bizans hakimiyetine girmiştir.
 
1071 Malazgirt Savasi’ndan sonra kitleler halinde Anadolu’ya gelen Bozoklu Türkmenler, Bizans bölgesi içinde yer alan Danisment sahasına oymaklar halinde yerleşmişlerdir. Bunların bir kısmı köylerde yerleşik hayata başlamışlar, önemli bir kısmı da bölgedeki yaylak ve kışlaklarda göçebe olarak hayatlarını devam ettirmişlerdir. Göçebe hayatin sona ermesiyle koy hayatına ve tarımsal yasayışa başlamışlardır. Yozgat ve çevresindeki diğer yerleşim birimlerinde olduğu gibi Yerköy ve Yerköy’e bağlı köyler de bu Bozoklu Türkmenlerden oluşmaktadır.
 
1925 yılında mütevazi bir koy olarak kurulan Yerköy, 1930 yılında demiryolunun geçmesi ile kısa bir sure içinde hızla gelişerek 1935 yılında Bucak(nahiye), 25/08/1945 tarihinde ise ilce olmuştur.