SIHHİ MÜESSESE AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

01- Sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru/beyan formu

02- Tapu veya kira kontratı

03- Yapı kullanma izin belgesi

04- 1774 sayılı kimlik beyan formu (Karakol’dan)

05- Esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesi ile oda kayıt belgesi

06- İtfaiye raporu (İtfaiye’den) – (İtfaiye raporu dilekçesi)

07- 3 adet fotoğraf

08- İkametgah (Aslı gereklidir)

09- Kimlik fotokopisi

10- Vergi levhası fotokopisi

11- Ustalık belgesi

12- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise gerekli izin belgesi

13- Karayolu kenarında ise karayolu trafik güvenliği izin belgesi

14- Kat mülkiyeti kanununa tabi ise kat maliklerinden izin belgesi

15- Sağlık belgesi