YERKÖY BELEDİYESİ İLGİ BİLDİRİM İLANI “DANIŞMANLIK HİZMETLERİ- FİRMA SEÇİMİ”

YERKÖY BELEDİYESİ

İLGİ BİLDİRİM İLANI

(DANIŞMANLIK HIZMETLERI- FIRMA SEÇIMI)

TÜRKİYE

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ 2- EK FİNANSMAN (SCP2-AF)

Proje No: 170612

İşin Adı: Yerköy Su Temini ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı için Projelerin İncelenmesi, İhale Dokümanlarının Hazırlanması ve İnşaat Kontrollüğü Danışmanlık Hizmetleri

Referans No. YERKOY-C1

İLBANK (bundan sonra “Borçlu” olarak anılacaktır), Sürdürülebilir Şehirler Projesi 2 – Ek Finansman (SCP2-AF) kapsamındaki harcamaların karşılanması için Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (IBRD) (“Banka”)  finansman (bundan sonra “Kredi” olarak anılacaktır) sağlamış olup, Kredinin bir kısmını Alt-Kredi yoluyla Yerköy Belediyesi (bundan sonra “İşveren” olarak anılacaktır) “Yerköy Su Temini ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı için Danışmanlık Hizmetleri” sözleşmesi kapsamındaki ödemeler için kullanacaktır.

Danışmanlık Hizmetleri; mevcut projelerin incelenmesi ve nihai projelerin hazırlanması, ihale dokümanlarının hazırlanması, teklif değerlendirme raporunun hazırlanması için teknik destek sağlanması ve inşaat kontrollüğünün yapılmasını kapsayacaktır (bundan böyle “Hizmetler” olarak anılacaktır).

Yukarıdaki Hizmetler aşağıda belirtilen yatırımla ilgilidir:

  • YERKOY-W1: Yerköy Su Temini ve Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı

Hizmetlerin tahmini süresi; projelerin incelenmesi, inşaat işlerinin kontrollüğü ve 12 aylık Kusur Sorumluluk Süresi dahil olmak üzere 31 (otuz bir) aydır.

Ayrıntılı bilgi için yukarıdaki hizmetlere ilişkin İş Tanımı’na (ToR) “www.yerkoy.bel.tr” adresinden ulaşılabilir.

İşveren uygun danışmanlık firmalarını (“Danışmanlar”) Hizmetleri sunma konusundaki ilgilerini bildirmeye davet etmektedir. İlgilenen danışmanlar, Hizmetleri gerçekleştirmek için gerekli niteliklere ve deneyime sahip olduklarını gösteren bilgileri sunmalıdır.

Kısa liste için belirlenen kriterler şunlardır:

Genel Deneyim:

  1. Danışmanlık Hizmetleri ana faaliyet konusunda en az 10 yıllık genel deneyim sahibi olmak,
  2. Uluslararası finansman kuruluşları tarafından finanse edilen projelerin (tercihen Dünya Bankası finansmanlı) başarılı bir şekilde tamamlanması konusunda deneyim sahibi olmak,

Özel Deneyim:

  1. İlgi bildirimlerin son teslim tarihinden geriye dönük olmak üzere son 10 yıl içerisinde tamamlanan ve yukarıda tanımlanan Hizmetlere büyüklük ve karmaşıklık açısından benzer olan su ve atıksu sektöründe şebeke / isale hattı / kolektör vb. inşaat işleri için projelerin incelemesi, ihale dokümanlarının hazırlanması ve inşaat kontrollüğü hizmetlerinde deneyim sahibi olmak,
  2. Projenin uygulanacağı ülkede deneyim ve yerel bilgi sahibi olmak.

Yönetim ve Personel Kapasitesi:

  • Danışmanlar, TOR’da açıklanan hizmetlerin yerine getirilmesi konusunda kilit uzmanların mevcudiyetini ve/veya bu uzmanlara erişim imkanlarını göstermelidir,
  • Danışmanlar hizmetlerin sağlanmasına yönelik yeterli bir yönetim ve mali kapasiteye sahip olduklarını göstermelidir.

Kilit Uzmanlar kısa liste aşamasında değerlendirilmeyecektir. Kısa liste oluşturulurken Danışmanların sıralamasında İşveren memnuniyeti ve Danışmanların benzer işlerdeki geçmiş performansları dikkate alınacaktır.

İlgilenen Danışmanlar, Dünya Bankası’nın çıkar çatışmasına ilişkin politikasını ortaya koyan “IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri” (Temmuz 2016, Revize Kasım 2017 ve Ağustos 2018) (“Satın Alma Düzenlemeleri”) Bölüm III, paragraf 3.14, 3.16 ve 3.17’ye özellikle dikkat etmelidirler.

Danışmanlar, yeterliliklerini artırabilmek için diğer firmalarla ortak girişim ve/veya alt danışmanlık şeklinde iş ortaklığı yapabilirler. Ortak Girişim (OG) olması halinde, Ortak Girişimin tüm üyeleri kısa listeye dahil edilme konusunda birlikte değerlendirilecek ve bahse konu görevden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklar ve ihalenin bu Ortak Girişime verilmesi halinde sözleşmeyi birlikte imzalayacaklardır. İlgilenen Danışmanlar, başvurularında “ortaklıklarının” yapısını ve her bir ortağın (pilot veya özel) ve alt danışmanların rolünü açıkça belirtmelidirler. Ortaklığın yapısını ve pilot ortağın kim olduğunu belirtmeksizin “birlikte” ve/veya ” bağlantılı olarak” vb. ifadelerle açık olmayan beyanlar kısa liste oluşturulurken değerlendirmeye alınmayabilir. Tüm Danışmanların tam ticari isimleri ve ülkeleri ilgi beyanında belirtilmelidir.

Danışmanlık seçimi, Satınalma Düzenlemelerinde tanımlanmış olan Danışmanın Niteliklerine Dayalı Seçim (CQS) yöntemine uygun olarak yapılacaktır.

Aşağıdaki adresten 09:00 – 17:00 saatleri arasında daha fazla bilgi alınabilir.

“Yerköy Su Temini ve Kanalizasyon Şebekesi Projesi için Projelerin İncelenmesi, İhale Dokümanlarının Hazırlanması ve İnşaat Kontrollüğü Hizmetlerine İlişkin Danışmanlık Hizmetleri” başlığı altında açıkça belirtilecek olan ilgi bildirimlerinin yazılı olarak bir basılı kopyasının aşağıda belirtilen adrese şahsen veya kargo ile ve dijital kopyasının ise baskanyardimcisi@yerkoy.bel.tr adresine e-posta ile 17 Kasım 2023 saat 16:00’ya kadar ulaştırılması gerekmektedir. İşveren, yukarıda belirtilen tarihten sonra gelen başvuruları reddetme hakkını saklı tutar.

YERKÖY BELEDİYESİ – FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Dikkatine: Oktay YILMAZ

Adres: Haşim Kılıç, Belediye Cd. No:3, 66900 Yerköy / Yozgat / TÜRKİYE

Telefon: +90 354 516 24 45

E-posta: baskanyardimcisi@yerkoy.bel.tr

Web: www.yerkoy.bel.tr

Ön Hazırlık Dosyası Türkçe olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir